Abhainn Rí Farm & Trails

Guests staying at Abhainn Ri can enjoy the wonderful experience of visiting our farm animals and taking some of our nature trails.

Welcome to Abhainn Rí overlooking the Kings River valley and surrounded by the tranquil Wicklow mountains. Abhainn Ri farm has remained our family home for several generations and has traditionally been a cattle and sheep farm with pigs from time to time and some root crops and corn.
 
We diversified from farming into agri-tourism in 2002 when we built the self catering cottages over time we saw the opportunity to look at our lives and the farm in a completely new way. We began to see the beauty of everyday things. We found comfort, healing, calmness, peace and contentment surrounded by the natural beauty and abundance of birds and wildlife.
 
It was with this gratitude and mindfulness inspiration we decided to share our nature and mindfulness with our guests. We were inspired to make the farm into a parkland where you can ramble undisturbed along our looped trails through the meadows and by the streams. You will encounter birds and wild life in their natural environment. You will meet our friendly horses, ponies, donkeys and goats. All along the way we have hand painted mindfulness phrases for you to enjoy. The walks are looped and bring you to all the beauty spots on the farm and returning to your starting point.
 
We hope our animals, trails and beautiful location will give you the peace and contentment it gives us. Our wish is that you enjoy the beauty of everyday things at Abhainn Ri and return home rested and recharged.
Thank you for choosing Abhainn Ri.

Hình ảnh có nhãn
Nature Trails
Guests staying a Abhainn Ri can take the nature trail walk to the lake shore and along the trails through the meadows visit the natural habitat of all the wild animals on the farm. Nature trails designed to take you through the mowed meadow along the way visiting wild habitat.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Abhainn Rí,
Ballintober,
Hollywood,
Co. Wicklow,
W91 W2P1

Điện Thoại

+353 86 837 2061

Email

niamh@abhainn-ri.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 86 837 2061

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách