Enjoy a Breakfast Treat

Abhainn Ri Farmhouse offers a lovely home cooked breakfast cooked to order for our guests. Guests staying at our nearby self catering cottages are also welcome to book breakfast and enjoy a family gathering. Step into the past in our 170 year old farmhouse and enjoy our home baking.
 
 
Fresh & Tasty Breakfast Every Day
Food allergies and Intolerance 
Before ordering please speak to us about your requirements
May Contain:  Wheat – Gluten / Dairy / Mustard / Eggs / Nuts / Seeds
 
Contact Niamh on 086 837 2061 to make a breakfast reservation. Reservations are required one day in advance.
 
Hình ảnh có nhãn
A Real Taste of Ireland in a Traditional Irish Farmhouse
The breakfast includes a selection of our home baking, juices, tea / coffee and a choosen freshly cooked dish from our menu.
 
Our selection includes:
 
  • Freshly baked Irish soda bread, sour dough bread, yeast breads, scones and muffins
  • Preserves
  • Tea, coffee, infusions, & fruit juices
Hình ảnh có nhãn
Starter Options
Organic Porridge with Wicklow honey, cinnamon & jug of cream
 
or
 
Irish Yogurt, Fruit Compote & Granola
Hình ảnh có nhãn
Irish Farmers Breakfast
Irish Breakfast with crispy bacon, sausages, farm eggs (Choice of fried, poached or scrambled) mushrooms, tomatoes.
Hình ảnh có nhãn
Irish Organic Smoked Salmon
Free-range scrambled eggs, smoked salmon served on a home baked wheaten scone with cream cheese.
Fluffy Light Buttermilk Pancakes
Buttermilk pancakes served with Wicklow honey & whipped Irish dairy cream on the side.
Vegetarian / Vegan Option
Vegetarian sausage, mushrooms, tomato, potato cake served with toasted sour dough bread - option of egg for vegetarian.
Vintage Cheddar Omlette
Free range eggs, Irish vintage cheddar cheese with mushrooms and tomatoes served on the side.

Liên Hệ

Địa chỉ

Abhainn Rí,
Ballintober,
Hollywood,
Co. Wicklow,
W91 W2P1

Điện Thoại

+353 86 837 2061

Email

niamh@abhainn-ri.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 86 837 2061

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách